Konferensaktiviteter

Fästningens femkamp är ett roligt, fartfyllt och annorlunda sätt att umgås. Vår lekledare tar hand om gästerna under tävlingens grenar som äger rum på olika platser inom den väldiga fästningens murar.

Lagindelning kan ni göra själva eller så gör vi det på plats när ni kommer. Tänk på att varje lekledare kan ta som mest 4 lag med 10 personer i varje. Är ni fler än 40 deltagare så delar vi upp er i två täter. Lagen möts sedan för en finalgren för att kora den slutliga vinnaren.

Lekarna genomförs endast i samband med lunch eller middagsarrangemang. Grenarna som utförs är upp till varje lekledare och lite beroende på väder och gruppens storlek. Hela arrangemanget tar cirka en till en och en halv timme, beroende på gruppens storlek. Observera att egen alkoholhaltig dryck inte får tas med, men vill ni ha en dryckespaus under lekarna ordnar vi naturligtvis det.

Mer info

Deltagande i ”Fångarna på fästningen – lekar och upptåg” sker på respektive deltagares egen risk. Restaurang 1860 AB friskriver sig från allt ansvar för de personskador och sakskador, såväl direkta som indirekta, som deltagare kan drabbas av vid genomförandet. Det åligger beställaren att informera deltagarna härom innan arrangemanget börjar. Skador har dock, under årens lopp, varit mycket sällsynta. Lekarna är anpassade för deltagare i alla åldrar.

275 kr/person

Exklusive moms, exklusive dryck till stafett och eventuell dryckespaus.
Minimum 10 personer
Vi kan genomföra femkampen för ca 80 personer. Skulle ni vara fler så kontakta oss gärna för diskussion om upplägg.