Konferensaktiviteter

Vårt fästningsspel, med marscherande carolinersoldater, dundrande musköteld och stickande krutrök, är en unik och mycket uppskattad upplevelse.

I Kungsporten tas ni emot av den officer som ska följa er till festsalen. En soldat genomför en uppvisningsskjutning med en flintlåsmusköt från 1700-talet. Under vandringen genom fästningen, över den vindpinade borggården och genom smala valv och prång, får ni ta del av fästningens fascinerande och brutala historia. Fästningsspelet är en perfekt inledning till en oförglömlig kväll.

Beskrivningen ovan utgör vårt enklaste fästningsspel (alternativ 1). Spelet kan med fördel byggas på med trumslagare, fler carolinersoldater och ekande saluter med äkta svartkrutskanoner. Ni kan också låta fanbärare och soldater möta er redan nere vid kajen för trygg eskort upp till fästningen.

Alternativen nedan är olika varianter som här beskrivs mycket förenklat. Prata gärna med oss så hittar vi gemensamt ett alternativ anpassat till era önskemål. Alternativ 1 passar bäst för 10-50 gäster. Övriga fästningsspel är lämpliga för upp till 400 gäster. Är ni ännu fler bör gruppen delas – vi föreslår gärna hur.

Mer info

Med reservation för att vapnen kan fungera sämre vid regn då svartkrutet riskerar att bli vått. Priserna är för närvarande belagda med 6% moms. Alla fästningsspel genomförs enbart i samband med festarrangemang.

Alternativ 1: Samling utanför Kungsporten. En carolinerofficer hälsar gästerna välkomna och berättar om fästningens historia. Uppvisningsskjutning med en autentiskt flintlåsmusköt. Officeren följer gästerna in i fästningen under fortsatt guidning.
Sammanfattning: 1 officer, 1 musketerare, muskötsalut.

3 250 kr

Alternativ 2: Som alternativ 1, kompletterat med en trumpetblåsare eller trumslagare och ännu en carolinersoldat som avfyrar muskötsalut.
Sammanfattning: 1 officer, 2 musketerare, 1 trumslagare/trumpetblåsare, muskötsalut.

5 295 kr

Alternativ 3: Som alternativ 2, samt full bemanning på en framladdad 18-pundig svartkrutskanon. Kanon¬besättningen genomför demonstrationsskjutning med alla moment: förberedelser, rengöring, laddning, eld och klargöring inför gästerna. Här gäller det att hålla för öronen!
Sammanfattning: 1 officer, 2 musketerare, 1 trumslagare/trumpetblåsare, kanon- och muskötsalut.

9 865 kr

Extra hämtning av gäster på kajen (alt 1-3)
Pris: 2000 kr exkl moms